🍪 Informacja dotycząca przetwarzania danych
Przeglądając nasze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies. Ponadto chcielibyœmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu
Dziś jest niedziela, 28 lutego 2021 r.
Produkcja paliw alternatywnych

Produkcja paliwa ciętego RDF

Paliwo alternatywne powstaje jako zmielona mieszanina różnego typu odpadów, przede wszystkim łatwopalnych, ale również odpadów takich jak makulatura, folia i tworzywa w postaci zanieczyszczonej, nie nadających się do recyklingu.

W skład paliwa wchodzą odpady, które spełniają następujące kryteria:
  • zostały dopuszczone przez prawo do termicznego odzysku,
  • posiadają dobre właściwości palne,
  • posiadają skład chemiczny wymagany przez odbiorcę,
  • są odpowiednio rozdrobnione i zmieszane.
Produkowane przez nas paliwo alternatywne dzięki naszemu doświadczeniu ma dobre parametry fizyko-chemiczne, co każdorazowo potwierdzają badania przeprowadzone w specjalistycznych laboratoriach oraz nasi odbiorcy - cementownie.


Młyn do produkcji paliwa alternatywnego.

Instalacja do produkcji paliwa z odpadów mokrych

Ze środków własnych (100 %) uruchomiliśmy instalację do unieszkodliwienia odpadów w postaci szlamów. Wartość poniesionych nakładów – 2 500 000,00 PLN. Instalacja ta objęta jest Patentem o numerze 196075 pt. "Sposób zagospodarowania odpadów przemysłowych" Instalacja zakupiona została od firmy Klinkmar.

Działanie instalacji oparte jest o nowoczesną, kompleksową metodę zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o tej niezwykle trudnej do unieszkodliwienia konsystencji.

Obserwując światowe tendencje w zakresie odzysku energii ukrytej w odpadach uznaliśmy za zasadne zainwestować w budowę instalacji do produkcji paliw alternatywnych, w procesie mechanicznej obróbki odpadów szlamów. Wytwarzane w tej instalacji paliwo, znajdzie tak jak paliwo z odpadów w postaci stałej, swoje zastosowanie w przemyśle cementowym.

 
Nasza oferta

Bezpłatny newsletter

Informajce o firmie

pics1.jpg

Firma BM Recykling sp. z o.o. powstała w 2003 roku, a działalność rozpoczęła w 2004 roku na terenie Siemianowic Śląskich.
 
 

Kontakt z nami

Zakład produkcji paliw alternatywnych
BM Recykling Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie