🍪 Informacja dotycząca przetwarzania danych
Przeglądając nasze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies. Ponadto chcielibyœmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu
Dziś jest czwartek, 6 sierpnia 2020 r.
Produkcja paliw alternatywnych

Produkcja paliwa ciętego RDF

Paliwo alternatywne powstaje jako zmielona mieszanina różnego typu odpadów, przede wszystkim łatwopalnych, ale również odpadów takich jak makulatura, folia i tworzywa w postaci zanieczyszczonej, nie nadających się do recyklingu.

W skład paliwa wchodzą odpady, które spełniają następujące kryteria:
  • zostały dopuszczone przez prawo do termicznego odzysku,
  • posiadają dobre właściwości palne,
  • posiadają skład chemiczny wymagany przez odbiorcę,
  • są odpowiednio rozdrobnione i zmieszane.
Produkowane przez nas paliwo alternatywne dzięki naszemu doświadczeniu ma dobre parametry fizyko-chemiczne, co każdorazowo potwierdzają badania przeprowadzone w specjalistycznych laboratoriach oraz nasi odbiorcy - cementownie.


Młyn do produkcji paliwa alternatywnego.

Instalacja do produkcji paliwa z odpadów mokrych

Ze środków własnych (100 %) uruchomiliśmy instalację do unieszkodliwienia odpadów w postaci szlamów. Wartość poniesionych nakładów – 2 500 000,00 PLN. Instalacja ta objęta jest Patentem o numerze 196075 pt. "Sposób zagospodarowania odpadów przemysłowych" Instalacja zakupiona została od firmy Klinkmar.

Działanie instalacji oparte jest o nowoczesną, kompleksową metodę zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o tej niezwykle trudnej do unieszkodliwienia konsystencji.

Obserwując światowe tendencje w zakresie odzysku energii ukrytej w odpadach uznaliśmy za zasadne zainwestować w budowę instalacji do produkcji paliw alternatywnych, w procesie mechanicznej obróbki odpadów szlamów. Wytwarzane w tej instalacji paliwo, znajdzie tak jak paliwo z odpadów w postaci stałej, swoje zastosowanie w przemyśle cementowym.

 
Nasza oferta

Bezpłatny newsletter

Informajce o firmie

pics1.jpg

Firma BM Recykling sp. z o.o. powstała w 2003 roku, a działalność rozpoczęła w 2004 roku na terenie Siemianowic Śląskich.
 
 

Kontakt z nami

Zakład produkcji paliw alternatywnych
BM Recykling Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie