🍪 Informacja dotycząca przetwarzania danych
Przeglądając nasze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies. Ponadto chcielibyœmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu
Dziś jest niedziela, 28 lutego 2021 r.
Wykaz przyjmowanych odpadów
Odpadami, które gotowi jesteśmy przyjąć na kompostownię są:
  • odpady z gospodarstw rolnych i ogrodniczych,
  • odpady z koszenia trawy i przycinania drzew,
  • odpady przetwórstwa rolno-spożywczego,
  • zdyskwalifikowane surowce pochodzenia biologicznego,
  • osady z oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Technologia kompostowania

Instalacja kompostowania tlenowego odpadów organicznych (kompostownia) jest przeznaczona do odzysku przyjmowanych odpadów metodą R3. Technologia kompostowania odpadów organicznych (biodegradowalnych) prowadzona jest metodą pryzmową na wolnym powietrzu. Proces prowadzony jest w pryzmach kompostowych formowanych na poszczególnych stanowiskach kompostowych na podłożu betonowym wyposażonym w system odbioru odcieków technologicznych.

Kompostowanie tą metodą polega na zmieszaniu surowców w odpowiedniej proporcji i usypaniu pryzm z mieszanki surowców oraz materiału strukturotwórczego wzdłuż poszczególnych stanowisk. Istotą procesu jest utrzymanie odpowiedniego poziomu natlenienia masy kompostowej oraz synchronizacji napowietrzenia pryzm z poszczególnymi fazami temperaturowymi procesu kompostowania. Pryzmy kompostowe napowietrzane są mechanicznie poprzez systematyczne przerzucanie masy kompostowej za pomocą ładowarki Ł34 lub ZL 30G.

Przed rozpoczęciem procesu ustalany jest wsad. Do procesu kompostowania wykorzystujemy w odpowiednich proporcjach odpady ulegające biodegradacji, osady ściekowe oraz materiał strukturotwórczy w postaci dojrzałego kompostu, trocin, zrębek i słomy. Materiał strukturotwórczy zapewnia luźną strukturę złoża, a tym samym jego lepsze natlenienie. Przed zmieszaniem odpady o dużym gabarycie (np. gałęzie) rozdrabniane są za pomocą mobilnej rozdrabniarki. Z odpadów wstępnie zmieszanych formuje się pryzmę. W trakcie formowania pryzmy złoże zraszane jest dawką mikroorganizmów wg japońskiej technologii „Efektywne mikroorganizmy” EM należącej do firmy Greenland.

Technologia EM obejmuje wykorzystanie preparatu BioEM w celu rozpoczęcia i intensyfikacji procesu rozkładu materii organicznej oraz eliminowania obecności mikroorganizmów chorobotwórczych. Preparat BioEM składa się z bakterii kwasu mlekowego, bakterii fotosyntetycznych, bakterii saprofitycznych, drożdży oraz promieniowców. Poprzez współdziałanie enzymów produkowanych przez te mikroorganizmy następuje rozkład materii organicznej co przejawia się zmniejszeniem objętości i masy odpadów uformowanych w pryzmę.

Po 8-10 dniach od uformowania świeżej pryzmy następuje wzrost temperatury w pryzmie do ok. 50-70 °C co warunkuje rozpoczęcie procesu rozkładu materii organicznej. Etap wysokotemperaturowy utrzymuje się przez ok. 3 tygodnie. Na tym etapie mechaniczne przerzucanie materii organicznej, uformowanej w pryzmę od 5 – 10 razy w ciągu jednego tygodnia. Ilość zabiegów mechanicznego napowietrzania pryzmy jest przypisana do każdego etapu temperaturowego.

Odnotowanie spadku temperatury do ok. 40 °C rozpoczyna etap przejściowy do właściwego dojrzewania złoża kompostowego. Etap stopniowego obniżania temperatury w złożu do temperatury otoczenia trwa ok. 2 - 3 tygodni. Na tym etapie przerzucanie pryzmy przeprowadza się rzadziej. Jest to związane z mniejszym zapotrzebowaniem procesu na tlen i utrzymaniem odpowiedniej wilgotności dojrzewającego złoża. Po znacznym zmniejszeniu objętości pryzmy oraz odparowaniu nadmiaru wody (ustabilizowanie poziomu wilgotności) pryzma dołączana jest do pryzmy dojrzałego złoża na placu dojrzewania. Materiał w pryzmie dojrzewa jeszcze kilka miesięcy. Czas przebiegu poszczególnych faz zależy od składu kompostowanej biomasy.

Całkowity czas przetwarzania odpadów organicznych do uzyskania jednorodnego produktu procesu stabilizacji tlenowej trwa ok. 6-8 miesięcy. Tak wydłużony okres dojrzewania produktu zapewnia jego odpowiednie właściwości. Powyższe warunki procesu zapewniają stabilizację oraz higienizację odpadów organicznych poddanych procesowi odzysku, a tym samym produktu procesu. Powstały w procesie kompostowania produkt jest środkiem poprawiającym właściwości gleby o nazwie handlowej "BM-Aktywator glebowy". W celu przygotowania produktu do sprzedaży jest on przesiewany za pomocą mobilnego przesiewacza bębnowego. Zgodnie z opiniami upoważnionych Instytucji może on być stosowany jako podłoże pod trawniki, rabaty, klomby, tereny zieleni miejskie, pasy zieleni w komunikacji miejskiej czy rekultywacji zdegradowanych gleb.
 
Nasza oferta

Bezpłatny newsletter

Informajce o firmie

pics1.jpg

Firma BM Recykling sp. z o.o. powstała w 2003 roku, a działalność rozpoczęła w 2004 roku na terenie Siemianowic Śląskich.
 
 

Kontakt z nami

Zakład produkcji paliw alternatywnych
BM Recykling Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie