🍪 Informacja dotycząca przetwarzania danych
Przeglądając nasze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies. Ponadto chcielibyœmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w tym miejscu
Dziś jest środa, 14 kwietnia 2021 r.
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

Celem inwestycji jest budowa kompostowni, z rozbudową części zakładu do odzysku odpadów komunalnych. Kompostownia służyć będzie do kompostowania i biostabilizacji tlenowej (biologicznego przetwarzania) odpadów organicznych. Realizowana instalacja będzie stanowić składową Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów oraz odrębną Instalację przetworzenia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. Głównym celem przedsięwzięcia jest wybudowanie instalacji kompostowania i biologicznego przetworzenia (biostabilizacji tlenowej) odpadów biodegradowalnych w hali (bioreaktorze) oraz placów przeznaczonych do przesiewania, uszlachetniania i magazynowania produktów procesów, a także niezbędnej infrastruktury technicznej. Celem uzupełniającym całość przedsięwzięcia jest zakup niezbędnego sprzętu do realizacji procesu min. przesiewacza (sita bębnowego) do odpadów komunalnych, przesiewacza (sita bębnowego) do kompostu, ładowarki kołowej, maszyny przeładunkowej oraz wykonanie zasilania energetycznego. 

Proces kompostowania i tlenowej stabilizacji (biologicznego przetworzenia) odpadów organicznych pozwala na wykorzystanie odpadów organicznych zarówno wydzielonych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych jak i selektywnie zebranych. Proces prowadzony w realizowanym przedsięwzięciu pozwoli na wytworzenie z odpadów produktu o właściwościach nawozowych i stabilizatu. 

Głównym pozytywnym efektem dla środowiska naturalnego planowanej realizacji będzie znaczne ograniczenie strumienia odpadów biodegradowalnych skierowanych do unieszkodliwienia na składowisku. Selektywnie zebrane odpady biodegradowalne zostaną odzyskane w całości w postaci surowca jakim będzie produkt o właściwościach nawozowych.
 
Aktualności

Bezpłatny newsletter

Informajce o firmie

pics1.jpg

Firma BM Recykling sp. z o.o. powstała w 2003 roku, a działalność rozpoczęła w 2004 roku na terenie Siemianowic Śląskich.
 
 

Kontakt z nami

Zakład produkcji paliw alternatywnych
BM Recykling Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie