GÓRA

Warunki korzystania ze strony

Informacje dotyczące korzystania ze stron internetowych

Poniższe uwagi prawne zostały stworzone oraz opracowane dla ochrony użytkowników strony internetowej, znajdującej się pod adresem URL: http://www.titanic.com.pl oraz dla ochrony jej wydawcy. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dotyczących użytkowania strony skontaktuj się z wydawcą.

Zawartość stron internetowych zamieszczonych pod adresem URL: http://www.titanic.com.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszej informacji są zastrzeżone.

Autor strony wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo jego strony internetowe na swoich komputerach lub drukowali fragmenty tych stron wyłącznie na własny użytek, a nie w celu redystrybucji, chyba że autor strony wyrazi na to pisemną zgodę.

Uprawnienia do wydania zgody na wykorzystanie materiałów, zamieszczonych na stronach internetowych pod adresem URL: http://www.titanic.com.pl ma jedynie i wyłącznie autor strony. Nikt poza nim nie może wyrazić zgody na prawne wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronach internetowych http://www.titanic.com.pl.

Autor strony nie gwarantuje, że jego strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym oraz że pozbawione będą błędów. Autor strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach lub wycofania dostępu do nich w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Zarówno wygląd jak i oprawa graficzna stron internetowych zamieszczonych pod adresem URL: http://www.titanic.com.pl, wszelkiego rodzaju wzorce graficzne i animacje są objęte i chronione prawem autorskim.

Jakiekolwiek nielegalne przywłaszczenie, kopiowanie, reprodukcja, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucja, przekazywanie w różnej formie i różnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi materiałów zamieszczonych na stronach internetowych pod adresem URL: http://www.titanic.com.pl na innych stronach internetowych lub w innej formie bez pisemnej zgody autora strony jest zabronione.

NIELEGALNE PRZYWŁASZCZENIE, KOPIOWANIE, REPRODUKCJA, PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE, DYSTRYBUCJA, PRZEKAZYWANIE W RÓŻNEJ FORMIE I RÓŻNYMI ŚRODKAMI ELEKTRONICZNYMI, MECHANICZNYMI TREŚCI LUB JEJ CZĘŚCI ZAMIESZCZONEJ NA STRONACH INTERNETOWYCH POD ADRESEM URL: http://www.titanic.com.pl, GROZI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ I BĘDZIE ŚCIGANE NA DRODZE SĄDOWEJ Z CAŁĄ SUROWOŚCIĄ PRAWA.